phuc-minh-quang

Giống bò HF

Đặc điểm: màu lông đen lang trắng hoặc trắng lang đen, dáng thanh, hình nêm.
Trọng lượng bò cái: 500 650 kg.
Năng suất sữa: 4.000 4.500 kg/con/chu kỳ.
Tỷ lệ mỡ sữa: 3,3 3,5 %.
Trọng lượng bê sơ sinh đạt: 25 40 kg.
Trọng lượng 12 tháng tuổi: 210 250 kg.
Trọng lượng lúc 24 tháng tuổi: 380 450 kg.
Thời gian phối giống lần đầu: 15 tháng.
Đẻ lứa đầu: 25 32 tháng.
Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ: 14 18 tháng.

711 views
Các tin khác